Český červený kříž Místní skupina č.1 Náchod ukončila svoji činnost k 30. 6. 2016